Brand

 Model

 

 

 ประเภท

 พิกัด

 ละเอียด

 

ราคาปลีก

 

ADAM

Nimbus

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

** สินค้าใหม่ไม่มีในแคตตาล็อค **

NBL254i

(จานสแตนเลส    Ø 90 mm)   (Internal Cal)     ** มีตู้ครอบ

250 g

0.1 mg

฿43,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBL423e

(จานสแตนเลส  Ø 120 mm)   (External Cal)    ** มีตู้ครอบ

420 g

0.001 g

฿24,000.00

NBL423i

(จานสแตนเลส  Ø 120 mm)   ((Internal Cal)    ** มีตู้ครอบ

420 g

0.001 g

฿25,000.00

NBL623e

(จานสแตนเลส  Ø 120 mm)   (External Cal)    ** มีตู้ครอบ

620 g

0.001 g

฿33,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBL2602e

(จานสแตนเลส  Ø 160 mm)   (External Cal)

2600 g

0.01 g

฿26,000.00

NBL3602e

(จานสแตนเลส  Ø 160 mm)   (External Cal)

3600 g

0.01 g

฿24,000.00

NBL4602e

(จานสแตนเลส  Ø 160 mm)   (External Cal)

4600 g

0.01 g

฿24,000.00

NBL4602i

(จานสแตนเลส  Ø 160 mm)   (External Cal)

4600 g

0.01 g

฿26,000.00

NBL6202e

(จานสแตนเลส  Ø 160 mm)   (External Cal)

6200 g

0.01 g

฿33,000.00

NBL8201e

(จานสแตนเลส  Ø 160 mm)   (External Cal)

8200 g

0.1 g

฿23,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBL823e

(จานสแตนเลส  Ø 160 mm)   (External Cal)    ** มีตู้ครอบ

820 g

0.001 g

฿48,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM

SCB

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

** สินค้าใหม่ไม่มีในแคตตาล็อค **

SCB 400

(จานสแตนเลส  250 x 180 mm)     ** มีตู้ครอบ

400 g

0.01 g

฿8,000.00

SCB 800

(จานสแตนเลส  250 x 180 mm)     ** มีตู้ครอบ

800 g

0.01 g

฿10,000.00

ปรับน้ำหนักด้วยลูกตุ้มภายนอก  (External display)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM

LBH

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

** สินค้าใหม่ไม่มีในแคตตาล็อค **

LBH 3

(จานสแตนเลส  250 x 180 mm)

3 kg

0.1 g

฿6,500.00

LBH 6

(จานสแตนเลส  250 x 180 mm)

6 kg

0.2 g

฿6,500.00

LBH 15

(จานสแตนเลส  250 x 180 mm)

15 kg

0.5 g

฿6,500.00

LBH 30

(จานสแตนเลส  250 x 180 mm)

30 kg

1 g

฿6,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM

PGL

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

PGL203

(จานสแตนเลส  145 x 125 mm)   (External Cal)     ** มีตู้ครอบ

200 g

0.001 g

สอบถาม

PGL2002

(จานสแตนเลส  192 x 192 mm)   (External Cal)

2000 g

0.01 g

สอบถาม

PGL8001

(จานสแตนเลส  192 x 192 mm)   (External Cal)

8000 g

0.1 g

฿23,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM

HCB

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

HCB602H

(จานสแตนเลส  Ø 120 mm)    (HANDICAL)     ** มีตู้ครอบ

600 g

0.01 g

฿12,000.00

HCB1002

(จานสแตนเลส  Ø 120 mm)    (HANDICAL)     ** มีตู้ครอบ

1000 g

0.01 g

฿13,500.00

HCB123

(จานสแตนเลส  Ø 120 mm)    (HANDICAL)     ** มีตู้ครอบ

120 g

0.001 g

฿13,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM

CQT

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

CQT202

(จานสแตนเลส  Ø 120 mm)   (External Cal)    ** มีตู้ครอบ

200 g

0.01 g

฿6,500.00

CQT2601

(จานสแตนเลส  Ø 145 mm)   (External Cal)

2600 g

0.1 g

฿7,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM

WBW

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

WBW2

(จานสแตนเลส  210 x 173 mm), IP 65 WASH DOWN

2000 g

0.2 g

฿7,950.00

WBW4

(จานสแตนเลส  210 x 173 mm), IP 65 WASH DOWN

4000 g

0.5 g

฿7,950.00

WBW8

(จานสแตนเลส  210 x 173 mm), IP 65 WASH DOWN

8000 g

1 g

฿7,950.00

WBW16

(จานสแตนเลส  210 x 173 mm), IP 65 WASH DOWN

16 kg

2 g

฿7,950.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM

TBB

เครื่องชั่งคานเลื่อน

TBB 2610S

(จานสแตนเลส   เส้นผ่าศูนย์กลาง 152 mm)

2610 g

0.1 g

฿4,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM

PMB-53

เครื่องชั่งวิเคราะห์ ความชื้น

PMB-53

(จานสแตนเลส   เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm)

 50 g  x  0.001 g / 0.01%

฿50,000.00

NEOTECH

CS-B

เครื่องชั่งคำนวณราคา  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

(จานสแตนเลส  300 x 230 mm)

30 kg

5 g

฿2,990.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND

HT

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

HT-500

(จานสแตนเลส  132 x 130 mm)

510 g

0.1 g

฿3,200.00

HT-5000

(จานสแตนเลส  132 x 130 mm)

5100 g

1 g

฿3,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND

SJ

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

SJ-5001HS

(จานสแตนเลส  230 x 190 mm)

5000 g

1 g

฿3,900.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND

EK-I

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

(จานสแตนเลส  110 mm)

300 g

0.01 g

สอบถาม

 

 

 

 

(จานสแตนเลส  133 x 170 mm)

3000 g

0.1 g

 

สอบถาม

 

AND

FX-I, FX-IWP

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

FX-200I

(จานสแตนเลส  130 mm)

220 g

0.001 g

สอบถาม

FX-300I

(จานสแตนเลส  130 mm)

320 g

0.001 g

สอบถาม

FX-2000I

(จานสแตนเลส  150 mm)

2200 g

0.01 g

สอบถาม

FX-3000I

(จานสแตนเลส  150 mm)

3200 g

0.01 g

สอบถาม

FX-3000GD

(จานสแตนเลส  150 mm)   ** ผ่านการตรวจรับรองแล้ว **

3200 g

0.01 g

สอบถาม

FX-I -2000IWP

(จานสแตนเลส  150 mm)          IP65  กันฝุ่น กันน้ำ

2200 g

0.01 g

สอบถาม

 

FX-I -3000IWP

 

 

(จานสแตนเลส  150 mm)          IP65  กันฝุ่น กันน้ำ

3200 g

0.01 g

 

สอบถาม

 

AND

GF, GX

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

GF-300

(จานสแตนเลส  128 x 128 mm)                ** มีตู้ครอบ

310 g

0.001 g

สอบถาม

GX-600

(จานสแตนเลส  128 x 128 mm)                ** มีตู้ครอบ

610 g

0.001 g

สอบถาม

GF-1000

(จานสแตนเลส  128 x 128 mm)

1100 g

0.001 g

สอบถาม

GX-1000

(จานสแตนเลส  128 x 128 mm)

1100 g

0.001 g

สอบถาม

GF-3000

(จานสแตนเลส  165 x 165 mm)

3100 g

0.01 g

สอบถาม

GF-6100

(จานสแตนเลส  165 x 165 mm)

6100 g

0.01 g

สอบถาม

 

GX-6100

 

 

(จานสแตนเลส  165 x 165 mm)

6100 g

0.01 g

 

สอบถาม

 

AND

HR, GR

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

HR-200

(จานสแตนเลส  85 mm)           ** มีตู้ครอบ

210 g

0.1 mg

สอบถาม

GR-200

(จานสแตนเลส  85 mm)           ** มีตู้ครอบ

210 g

0.1 mg

สอบถาม

 

HR

GR 

 

 

 

 

 

 

 

OHAUS

SPS

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

SPS202

(จานชั่งน้ำหนัก  เส้นผ่านศูนย์กลาง   120 mm)

200 g

0.01 g

สอบถาม

SPS402

(จานชั่งน้ำหนัก  เส้นผ่านศูนย์กลาง   120 mm)

400 g

0.01 g

สอบถาม

SPS2001

(จานชั่งน้ำหนัก  142 x 165 mm)

2000 g

0.1 g

สอบถาม

 

SPS4001

 

 

(จานชั่งน้ำหนัก  142 x 165 mm)

4000 g

0.1 g

 

สอบถาม

 

OHAUS

PA

เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

PA2102

(จานชั่งน้ำหนัก  180 mm)

2100 g

0.01 g

สอบถาม

PA4102

(จานชั่งน้ำหนัก  180 mm)

4100 g

0.01 g

สอบถาม

PA413

(จานชั่งน้ำหนัก  120 mm)               ** มีตู้ครอบ

410 g

0.001 g

สอบถาม

PA214

(จานชั่งน้ำหนัก    90 mm)               ** มีตู้ครอบ

210 g

0.1 mg

สอบถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHAUS

NAVIGATOR

เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

NV212/2

       NV     

(จานชั่งน้ำหนัก  เส้นผ่านศูนย์กลาง   120 mm)   จอ  LED

210 g

0.01 g

สอบถาม

NVL2101/2

(จานชั่งน้ำหนัก  194 x 203 mm)     จอ  LED

2100 g

0.1 g

สอบถาม

NVL20000/2

  NVL    

(จานชั่งน้ำหนัก  194 x 203 mm)     จอ  LED

20 kg

1 g

สอบถาม

NVT16000/2

(จานชั่งน้ำหนัก  174 x 230 mm)     จอ  LED

16 kg

1 g

สอบถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHAUS

VALOR

เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

V11P3

(จานชั่งน้ำหนัก  250 x 180 mm)

3 kg

0.5 g

สอบถาม

สอบถาม

V11P6

(จานชั่งน้ำหนัก  250 x 180 mm)

6 kg

1 g

สอบถาม

สอบถาม

V11P15

(จานชั่งน้ำหนัก  250 x 180 mm)

15 kg

2 g

สอบถาม

สอบถาม

V11P30

(จานชั่งน้ำหนัก  250 x 180 mm)

30 kg

5 g

สอบถาม

สอบถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHAUS

VALOR 2000

เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

       (** สินค้าใหม่ ไม่มีใน Catalogue)

V22PWE1501T

(จานชั่งน้ำหนัก  180 x 220 mm)     จอ  LED

1.5 kg

0.2 g

สอบถาม

สอบถาม

V22PWE3T

3 kg

0.5 g

สอบถาม

สอบถาม

V22PWE6T

6 kg

1 g

สอบถาม

สอบถาม

V22PWE15T

15 kg

2 g

สอบถาม

สอบถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANITA

1122

เครื่องชั่งสูตรอาหาร

500 g

2 g

฿550.00

1 kg

5 g

฿550.00

2.25 kg

10 g

฿550.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANITA

1479J

 

1479J.jpg

 

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบพกพา

200 g

0.01 g

฿5,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANITA

1579

 

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบพกพา

1579.jpg

 

200 g

0.01 g

฿6,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANITA

KD-811

เครื่องชั่งสูตรอาหาร  ระบบดิจิตอล

จานชั่งสแตนเลส

5 kg

1 g

฿1,450.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANITA

KD-200

KD-200 (s).jpg

เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์    

(จานสแตนเลส  179 x 179 mm)

1 kg

1 g

฿2,890.00

2 kg

2 g

฿2,890.00

5 kg

5 g

฿2,890.00

 

 

 

 

**  อุปกรณ์เสริม

     A/C Adapter   (สั่งทำ)  ราคา 250 บาท)  **

 

TANITA

KD-321

KD-321....jpg

เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์    

 

ชั่งน้ำหนักสูงสุดได้  3 kg   สามารถปรับค่าละเอียดได้

0 - 300 g

0.1 g

฿1,800.00

(จานสแตนเลส 145 x 145 mm)

 300 - 1500 g

0.5 g

1500 - 3000 g

1 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMRY

KCC

เครื่องชั่งสูตรอาหาร

500 g

2 g

฿320.00

1 kg

5 g

฿320.00

2 kg

10 g

฿320.00

** เงื่อนไขการสั่งซื้อ

(ซื้อตั้งแต่   12  เครื่องขึ้นไป)

(ซื้อตั้งแต่   60  เครื่องขึ้นไป)

(ซื้อตั้งแต่  120  เครื่องขึ้นไป)

(ซื้อตั้งแต่  240  เครื่องขึ้นไป)

(ซื้อตั้งแต่  480  เครื่องขึ้นไป)

(ซื้อตั้งแต่  600  เครื่องขึ้นไป)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMRY

KCT

เครื่องชั่งสูตรอาหาร

1 kg

5 g

฿320.00

2 kg

10 g

฿320.00

** เงื่อนไขการสั่งซื้อ

(ซื้อตั้งแต่   12  เครื่องขึ้นไป)

(ซื้อตั้งแต่   60  เครื่องขึ้นไป)

(ซื้อตั้งแต่  120  เครื่องขึ้นไป)

(ซื้อตั้งแต่  240  เครื่องขึ้นไป)

(ซื้อตั้งแต่  480  เครื่องขึ้นไป)

(ซื้อตั้งแต่  600  เครื่องขึ้นไป)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMRY

KCQ

เครื่องชั่งสูตรอาหาร

2 kg

10 g

฿285.00

(ซื้อตั้งแต่  12 เครื่องขึ้นไป)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMRY

EK3052

เครื่องชั่งสูตรอาหาร  ระบบดิจิตอล

5 kg

1 g

฿1,150.00

** โปรโมชั่นพิเศษ 

(ซื้อ 10 เครื่อง  แถม 2 เครื่อง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMRY

EK8350

เครื่องชั่งสูตรอาหาร  ระบบดิจิตอล

5 kg

1 g

฿1,150.00

** โปรโมชั่นพิเศษ 

(ซื้อ 10 เครื่อง  แถม 2 เครื่อง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMRY

EK9325

เครื่องชั่งสูตรอาหาร  ระบบดิจิตอล

10 kg

1 g

฿1,250.00

** โปรโมชั่นพิเศษ 

(ซื้อ 10 เครื่อง  แถม 2 เครื่อง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMRY

EI-01S

เครื่องชั่งสูตรอาหาร / ชั่งเอนกประสงค์  ระบบดิจิตอล

3 kg

0.5 g

฿1,250.00

(จานชั่งสแตนเลส  150 x 150 mm)

** โปรโมชั่นพิเศษ 

(ซื้อ 10 เครื่อง  แถม 2 เครื่อง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMRY

EL-10

เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิตอล (Household)

50 kg

50 g

ซื้อ  1 - 2  เครื่อง

฿305.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CST

CDR

เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

CDR-3

(จานสแตนเลส  218 x 260 mm)

3 kg

0.1 g

฿5,250.00

CDR-6

(จานสแตนเลส  218 x 260 mm)

6 kg

0.5 g

฿4,600.00

CDR-15

(จานสแตนเลส  218 x 260 mm)

15 kg

1 g

฿4,950.00

CDR-30

(จานสแตนเลส  218 x 260 mm)

30 kg

1 g

฿5,250.00

CDR-30D   (2 หน้าจอ)

(จานสแตนเลส  218 x 260 mm)    (2 หน้าจอ)

30 kg

1 g

฿5,250.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CST

DRC

เครื่องชั่งนับจำนวน  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

DRC-3

(จานสแตนเลส  218 x 260 mm)

3 kg

0.1 g

฿5,600.00

DRC-6

6 kg

0.2 g

฿5,600.00

DRC-15

15 kg

0.5 g

฿5,600.00

DRC-30

30 kg

1 g

฿5,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CST

FEJ-A

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

FEJ-600A

(จานสแตนเลส  145 x 145 mm)

600 g

0.1 g

฿2,200.00

FEJ-1500A

(จานสแตนเลส  145 x 145 mm)

1500 g

0.1 g

฿2,600.00

FEJ-5000A

(จานสแตนเลส  145 x 145 mm)

5000 g

1 g

฿2,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CST

HPS

เครื่องชั่งแสดงราคา  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

HPS015

(จานสแตนเลส   เส้นผ่าศูนย์กลาง 315 mm)

15 kg

5 g

฿7,750.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIS

PWH

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

** สินค้ารุ่นใหม่ไม่มีรูปในแคตาล็อค **

PWH-3000

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

3000 g

0.05 g

฿9,000.00

PWH-7500

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

7500 g

0.1 g

฿9,000.00

PWH-15

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

15 kg

0.2 g

฿9,000.00

 

PWH-30

 

 

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

30 kg

0.5 g

 

฿9,000.00

 

PRIS

PCH

เครื่องชั่งนับจำนวน  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

** สินค้ารุ่นใหม่ไม่มีรูปในแคตาล็อค **

PCH-3000

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

3000 g

0.05 g

฿10,000.00

PCH-7500

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

7500 g

0.1 g

฿10,000.00

PCH-15

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

15 kg

0.2 g

฿10,000.00

 

PCH-30

 

 

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

30 kg

0.5 g

 

฿10,000.00

 

ACU

AWM

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

AWM-3

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

3 kg

0.1 / 0.2 g

฿8,700.00

AWM-15

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

15 kg

0.5 / 1 g

฿8,700.00

 

AWM-30

 

 

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

30 kg

1 g / 2 g

 

฿8,700.00

 

ACU

ECM

เครื่องชั่งนับจำนวน  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ECM-3

ECM.jpg

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

3 kg

0.1 / 0.2 g

฿10,000.00

ECM-6

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

6 kg

0.2 / 0.5 g

฿10,000.00

ECM-15

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

15 kg

0.5 / 1 g

฿10,000.00

 

ECM-30

 

 

(จานสแตนเลส  280 x 220 mm)

30 kg

1 g / 2 g

 

฿10,000.00

 

NAGATA

FATH

 

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

FATH-12

FATH.jpg

(จานสแตนเลส  240 x 290 mm)

6 kg

0.2 g

฿14,000.00

15 kg

0.5 g

฿14,000.00

30 kg

1 g

฿14,000.00

FATH-06V

(จานสแตนเลส  195 x 195 mm)

6 kg

0.1 g

฿15,300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGATA

SP-88RM

เครื่องชั่งนับจำนวน  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

SP-88RM

(จานสแตนเลส  240 x 290 mm)

15 kg

2 g

฿12,600.00

30 kg

5 g

฿12,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSCALE

TPS

เครื่องชั่งน้ำหนักพาเลท   ระบบอิเล็กทรอนิกส์    

TPS-I-L-2T

2000 kg

1 kg

฿65,000.00

TPS-II-L-2T

2000 kg

1 kg

฿80,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSCALE

EHB

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

       (** สินค้าใหม่ ไม่มีใน Catalogue)

EHB-300G++

(จานสแตนเลส   เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 mm)

300 g

0.001 g

฿15,500.00

EHB-3000G++

(จานสแตนเลส   เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 mm)

3000 g

0.01 g

฿15,500.00

(มีตู้กันลมทั้ง 2 รุ่น  ตู้กระจกเปิดได้ทั้ง 3 ด้าน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSCALE

NB, NHB

เครื่องชั่งน้ำหนัก  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

NB

(จานสแตนเลส  120 mm)

300 g

0.01 g

฿10,000.00

3000 g

0.1 g

฿10,000.00

NHB

(จานสแตนเลส  120 mm)

300 g

0.005 g

฿10,700.00

600 g

0.01 g

฿10,700.00

6000 g

0.1 g

฿10,700.00

NHB+

(จานสแตนเลส    80 mm)

150 g

0.001 g

฿13,500.00

 

 

 

 

(จานสแตนเลส  135 mm)

1500 g

0.01 g

 

฿13,500.00

 

TSCALE

T20,T28R, T29